Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

Διαγωνισμός φωτογραφίας για την έκδοση ημερολογίου από το Pause

Νέος διαγωνισμός Pause!

Με αφορμή τα Χριστούγεννα και την έλευση του 2019, η ομάδα του Pause αποφάσισε να εκδώσει ένα ημερολόγιο στο οποίο θα συμπεριληφθούν ήδη υπάρχοντα επιλεγμένα ποιήματα, που έχουν δημοσιευθεί στο site μας, μαζί με κάποιες φωτογραφίες που θα μας αποστείλετε εσείς. Το θέμα του διαγωνισμού,είναι ελεύθερο ωστόσο πρέπει να αντιστοιχεί στην φιλοσοφία μας και την ήδη δημοσιευμένη στο site μας ποίηση.

Ο διαγωνισμός μας ξεκινάει σήμερα και έχει τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός αφορά τη λήψη και προβολή πρωτότυπων φωτογραφιών από την πλευρά των διαγωνιζομένων. Η θεματολογία είναι ελεύθερη αλλά πρέπει να συμπλέει με την φιλοσοφία των ποιημάτων .Ο/Η κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει με μία φωτογραφία του/της. Τα αρχεία πρέπει να αποσταλούν σε μορφή jpeg και raw.

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να αποστέλλουν τη φωτογραφία τους από
σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι και 23 στη διεύθυνση diagonismos.pause@gmail.com . Η ψηφοφορία του κοινού θα διαρκέσει από την έναρξη των συμμετοχών μέχρι και 23/12/2018. Το www.pause-artmag.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ανωτέρω προθεσμίες και να ανακοινώσει τις αλλαγές στο Facebook και το Instagram .

3. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος ο οποιοσδήποτε, φτάνει η φωτογραφία να είναι πρωτότυπη και να μην έχει δημοσιευθεί αλλού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή για τους/τις διαγωνιζόμενους/ες είναι να έχουν κάνει like στη σελίδα του Pause στο Facebook ή Follow στο Instagram.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Οι συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να δηλώσουν πλήρες ονοματεπώνυμο, ηλικία,το e-mail, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας  και προφίλ στο facebook και το instagram εάν διαθέτουν.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η φωτογραφία του/της κάθε διαγωνιζόμενου/ης κρίνεται από τη συντακτική ομάδα του www.pause-artmag.gr εάν πληροί τις προϋποθέσεις και αναρτάται στην σελίδα του Pause στο Facebook.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ: Oι νικητές/νικήτριες θα αναδειχθούν μέσα από
επιλογή, κριτικής επιτροπής που θα ανακοινωθεί σύντομα εκτός από δύο συμμετοχές που θα επιλέξει το κοινό του pause με ψηφοφορία.Οι αναγνώστες μπορούν να ψηφίζουν στην σελίδα του pause-artmag.gr στο Facebook ή στο Instagram κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψήφο είναι οι ψηφοφόροι να έχουν κάνει like στην σελίδα του site στο Facebook ή Follow στο Instagram.

Aκόμα, επιτρέπεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να διαδίδουν την ψηφοφορία σε ομάδες, φίλους και σελίδες στο facebook με τρόπο κόσμιο. Η συντακτική ομάδα του www.pause-artmag.gr δικαιούται να απορρίψει και εκ των υστέρων τη συμμετοχή στο διαγωνισμό διαγωνιζόμενου/ης που δεν τηρεί την προβλεπόμενη κοσμιότητα.

7. ΕΠΑΘΛΑ: Οι δώδεκα νικητές/νικήτριες του διαγωνισμού θα λάβουν βεβαίωση και έπαινο για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, καθώς και δωρεάν αποστολή του ημερολογίου ενώ στους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα σταλεί βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό μας.

8. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Οι διαγωνιζόμενοι/ες συναινούν να χρησιμοποιηθεί το email τους από το www.pause-artmag.gr για την αποστολή αυτοματοποιημένου ή μη αυτοματοποιημένου ενημερωτικού υλικού μόνο από το www.pause-artmag.gr. Κάθε διαγωνιζόμενος/η δικαιούται ανά πάσα στιγμή να δηλώσει ότι επιθυμεί την διακοπή αποστολής ενημερωτικού υλικού. Δεν προβλέπεται καμία άλλη χρήση προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

9. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Το www.pause-artmag.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονομάτα νικητών/νικητριών. Οι νικητές/νικήτριες και οι δικαιούμενοι/ες επαίνου συναινούν ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση των ιδίων, των ονομάτων και της εικόνας τους, χωρίς την
καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Οι φωτογραφίες που θα συλλεγούν από το www.pause-artmag.gr είτε ανήκουν σε νικητές/νικήτριες του διαγωνισμού είτε όχι δεν θα χρησιμοποιηθούν με κανένα τρόπο που να παραβιάζει την πνευματική τους ιδιοκτησία, εκτός από αυτήν που ρητά προβλέπεται στον όρο για τα βραβεία, δηλαδή για την έκδοση του σχετικού ημερολογίου.

11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας ανάρτησης.


1 σχόλιο: