Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εκδόσεων Καλλιτεχνείον


Το Artigo.gr και το Καλλιτεχνείο είναι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει την Προκήρυξη του Πανελληνίου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Εκδόσεων Καλλιτεχνείον 2020.

Το θέμα του διηγήματος είναι ο “Άνθρωπος δίχως προσωπείο”. Αυτόν που όλοι αναζητάμε. Αυτόν που με λαχτάρα έψαχνε ο Διογένης. Βγάζουμε τα προσωπεία λοιπόν και γράφουμε για αυτόν. Τον αληθινό.

Στείλτε μας το διήγημά σας από 500 έως 1500 λέξεις και πάρτε μέρος σε έναν λογοτεχνικό διαγωνισμό που διοργανώθηκε με μεράκι, όρεξη και αγάπη. Τα 30 επικρατέστερα διηγήματα θα εκδοθούν σε βιβλίο των εκδόσεων Καλλιτεχνείον. Ο μαγικός πολυχώρος του Καλλιτεχνείου, όπου θα γίνει και η βραδιά απονομής και παρουσίαση του εν λόγω βιβλίου θα σας μείνει σίγουρα αξέχαστος.

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 10 Ιουλίου και μπορείτε να μας στέλνετε τα κείμενά σας μέχρι 10 Νοεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω και μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟΝ 2020
Το Κέντρο Τέχνης – Πολιτισμού & Κοινωνικής Ενδυνάμωσης Καλλιτεχνείο σε συνεργασία με την ιστοσελίδα Τέχνης και Πολιτισμού Artigo.gr, προκηρύσσουν Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας.

Κανόνες και όροι του Διαγωνισμού ορίζονται οι κάτωθι:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και θέμα

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί ένα λογοτεχνικό διήγημα στην ελληνική γλώσσα από 500 έως 1500 (χίλιες πεντακόσιες) λέξεις
με θέμα: «Άνθρωπος δίχως προσωπείο».

Άρθρο 2
Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν.
Η υποβολή της συμμετοχής θα διεξαχθεί με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) με τις παρακάτω οδηγίες:
ΠΡΟΣ : info@kallitechnio.org
Θέμα email : “Συμμετοχή στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εκδόσεων Καλλιτεχνείον”
Εντός του ηλεκτρονικού μηνύματος (email) θα αναγράφονται τα εξής:
Όνομα:
Επώνυμο:
Τηλέφωνο:
Email :
Τόπος Κατοικίας:
Τίτλος Διηγήματος:
Σύντομο Βιογραφικό του Συγγραφέα έως 150 λέξεις:

Επισύναψη αρχείου word

Το διήγημα που θα λάβει μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να επισυναφθεί με τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Τίτλος αρχείου word – Ο τίτλος του διηγήματος
β) Το κείμενο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο σε αρχείο μορφής word με γραμματοσειρά Arial και μέγεθος γραμματοσειράς 12
γ) Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και να αποτελείται από 500 έως 1500 λέξεις
δ) Το κείμενο να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί ξανά.
Εντός του αρχείου (και του τίτλου του αρχείου) απαγορεύονται ρητώς τα στοιχεία του συγγραφέα.

Περίοδος υποβολών
Ο συμμετέχων/ουσα οφείλει να αποστείλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) τη συμμετοχή του/της από τις 10 Ιουλίου 2020 έως και 10 Νοεμβρίου 2020 .
Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου διεξαγωγής θα ενημερωθείτε απο τις ιστοσελίδες www.artigo.gr και www.kallitechnio.org

Δικαίωμα συμμετοχής
Στο διαγωνισμό συμμετέχει έγκυρα οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του.
Κάθε συμμετέχων/ουσα στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει μόνο με ένα διήγημα στον Διαγωνισμό.
Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις και οδηγίες του Άρθρου 2 περί συμμετοχής και να είναι εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου όπως αυτή ανωτέρω σημειώνεται.
Ο συμμετέχων/ουσα δεν μπορεί να έχει σχέση με πρόσωπα που κατά οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, συμμετέχουν στην τέλεση του διαγωνισμού, οι σύζυγοί τους και οι έχοντες πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια με αυτούς.

Άρθρο 3
Κριτική επιτροπή


Η βαθμολόγηση των συμμετοχών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη απο 6 (έξι) μέλη. Η Κριτική Επιτροπή εξετάζει τα εγκύρως υποβληθέντα διηγήματα ως προς την πρωτοτυπία τους, την περιεκτικότητα και αρτιότητα της αφήγησης και την επιτυχή σύνδεσή τους με το θέμα του Διαγωνισμού. Η βαθμολόγηση γίνεται ανεξάρτητα χωρίς να γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής τη βαθμολογία του κάθε μέλους. Η τελική βαθμολόγηση της κάθε συμμετοχής θα αποτελείται από το Μέσο όρο (Μ.Ο) των 6 ανεξάρτητων έγκυρων βαθμολογήσεων. Τα ονόματα της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευθούν μετά τη λήξη του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού.

Άρθρο 4

Επιβράβευση


Αξιολογώντας τα υποβληθέντα διηγήματα η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει, με απόφασή της, στην επιλογή τριάντα (30) διηγημάτων που θα συμπεριληφθούν σε ειδική πρώτη συλλογική (έντυπη) έκδοση των Εκδόσεων ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟΝ, απονέμοντας, επιπρόσθετα, ειδική εκτυπωμένη έκδοση στους τρεις (3) πρώτους συμμετέχοντες και εύφημο μνεία και στις τριάντα επιλεγμένες συμμετοχές που θα απονεμηθούν την ημέρα παρουσίασης του βιβλίου στα τέλη του έτους 2020 στον πολυχώρο του Καλλιτεχνείου.
Τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Εκδόσεων Καλλιτεχνείον 2020 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.artigo.gr και στο www.kallitechnio.org αρχές Δεκεμβρίου του 2020
Κανένα άλλο στοιχείο ή δεδομένο του Διαγωνισμού δημοσιοποιείται. Ούτε η αποδοχή με επιφύλαξη της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής ούτε η υποβολή ενστάσεων κατά αυτής προβλέπεται.

Άρθρο 5

Δικαιώματα και ευθύνη

Με την υποβολή των διηγημάτων στον υποδεδειγμένο ιστότοπο, οι δημιουργοί τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους ανωτέρω κανόνες και όρους του Διαγωνισμού. Όσοι από αυτούς επιλεγούν για το διήγημά τους, συγκαταλεγόμενοι στους βραβευθέντες του Διαγωνισμού σύμφωνα με την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, παραχωρούν με δήλωσή τους, άνευ αμοιβής ή άλλης αξίωσης, κατά αποκλειστικότητα στις Εκδόσεις ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟΝ για δέκα χρόνια το δικαίωμα έκδοσης και εμπορίας αυτού, συμπεριλαμβανόμενου στην ειδική πρώτη συλλογική (έντυπη) έκδοση των Εκδόσεων ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟΝ, άλλως αποκλείονται. Τα έξοδα έκδοσης, εκμετάλλευσης και διακίνησης της ανωτέρω συλλογής διηγημάτων βαρύνουν αποκλειστικά τις Εκδόσεις ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟΝ, οι οποίες φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσής της. Το Artigo.gr διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα κείμενα των συμμετεχόντων. Οι δημιουργοί των συμπεριληφθέντων στη συλλογή διηγημάτων εξακολουθούν να ευθύνονται για κάθε προκληθείσα, πριν από την έκδοσή τους, περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη σε τρίτους.
Το Κέντρο Τέχνης – Πολιτισμού & Κοινωνικής Ενδυνάμωσης Καλλιτεχνείο και το Artigo.gr έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν – μεταβάλλουν την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού όπως και την ημερομηνία απονομής των βραβείων, λαμβάνοντας υπόψη άλλες συνθήκες συμπεριλαμβανομένου και τη τήρηση των μέτρων βάση του Covid-19.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος και δωσιδικία


Ως έναρξη ισχύος του Διαγωνισμού ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020. Για την επίλυση και δικαστική διευθέτηση κάθε διαφοράς, που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου