Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Panic attack | Μάρσια Ισραηλίδη


It’s kind of ironic to need the others
but always in the right dosage
-overdose can kill.

An incubus reminds her
every time to keep
some                     distance.

She mumbles to herself-
she asks the shadows
what does it take to keep her breath from failing.

Don’t we all love to blend in?
She has trained herself too well
you can hardly notice
the strain in her,
aside the sweaty palms.

Her face is old
older than anything
she’s around thirty.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου