Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

A lonely cat | Mαρσια ΙσραηλίδηSmell...it smells like rotten cat food
And then the cat
The three-legged cat
Crippled like her life- and therefore perfect-
Still standing on the roof tiles

Smell... the smell of death
Sometimes essential
Since the cat was silent
Four days long

Who knows,
Maybe it offered its fifth life to her
And she refused,
Or maybe she got tired of filling up the cat food

Who cares,
At least the smell will now be gone
No cats, no smell, no sound
No loneliness around
No more pretending you didn’t see her over the balcony

All smells evaporate
But there’s a wicked stink
inside me

Henri Matisse with his cat


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου